7

Concise Tables for Sight Reduction. Thomas D. Davies. 64 pages, 17×24 cm. Cornell Maritime Press, 1984, $8.50.

Տարի:
1985
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 70 KB
9

Thomas, Charles M. Simplified Time Chart, New York: Cornell Maritime Press, 1945. $0.50.

Տարի:
1946
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 113 KB
10

Commercial oil-field diving: N. B. Zinkowski. Cornell Maritime Press. Cambridge, Md., 1971, 372 pp., $12.50

Տարի:
1972
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 67 KB