4

Book Review: The House of the Octopus

Տարի:
1945
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 250 KB
5

Dissecting an Octopus

Տարի:
2011
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 542 KB
7

The Daily Comet: Boy Saves Earth from Giant Octopus! (review)

Տարի:
2010
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 323 KB
12

Cowboy & Octopus (review)

Տարի:
2007
Ֆայլ:
PDF, 236 KB
13

Williams-Ellis, Clough, "England and the Octopus" (Book Review)

Տարի:
1976
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 97 KB
14

Take Your Octopus to School Day by Audrey Vernick

Տարի:
2018
Լեզու:
english
Ֆայլ:
PDF, 299 KB